Samenwerken

Transitie naar een blijere toekomst is mogelijk als we bereid zijn anders te functioneren. Het gaat niet alleen om respect voor het milieu: de oplossingen zijn divers en complex, op vlak van opvoeding, geld, landbouw, democratie (…) en ongetwijfeld ook van communicatie! Een systematische benadering ontwikkelen die de organisatie situeert als een verantwoorde, duurzame en eerlijke speler.

Springtime beantwoordt aan uw behoeften dankzij relevante communicatie in drie stappen:

  • We denken na over de identiteitsgebonden positie van uw organisatie in het ecosysteem en beslissen samen over uw communicatiestrategie.
  • We creëren de rechtschapen inhoud van uw communicatie alvorens die in een grafische of beeldvorm te gieten.
  • We organiseren tenslotte de samenhang van uw communicatieactiviteiten, waarbij we uw maatschappelijk engagement optimaliseren en uw milieu-impact minimaliseren.
Het percentage dat staat voor de immateriële waarde van uw bedrijf.
miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie in 2014.
Percentage van de Belgische bedrijven die belangstelling tonen voor circulaire economie omwille van hun imago.